Voorwaarden & Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Welkom op onze website. Als u doorgaat door deze website te gebruiken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samenhangen met ons privacybeleid de relatie van nl.pcerror-fix.com met u in verband met deze website. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze website maakt gebruik van cookies om browsenvoorkeuren te controleren. Als u cookies toestaat te gebruiken, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons opgeslagen worden voor gebruik door derden: [voeg een lijst van informatie toe].

Wij noch enige derden bieden garantie of garantie op de juistheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten en wij uitsluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden of fouten voor zover mogelijk door de wet toegestaan.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke eisen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of gelicentieerd is voor ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, de look, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtelijke mededeling, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.

Alle merken die op deze website worden gereproduceerd, die niet eigendom zijn van of aan de exploitant zijn toegekend, worden op de website erkend. Ongemachtigd gebruik van deze website kan leiden tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om nadere informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website (s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website (s).

Uw gebruik van deze website en eventuele geschillen die voortvloeien uit dit gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.